Smia flerbrukshus, Drøbak
1534
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1534,elision-core-1.0.11,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Smia flerbrukshus, Drøbak

About This Project

Interferens, Hildring og Ventebilder

Jeg har arbeidet med 3 kunstprosjekter som alle griper tak i husets ulik bruk. Kunstprosjektene omfatter hele byggets fasade, alterveggen i kapellet og på lerret som fungerer som sceneteppe i storsalen.

Interferens – Skulpturerte fasadeplater rundt hele byggets 2. etg, i full høyde. Max dybde bølgetopp/-bunn 20 cm. Sinusformede aluminiumsplater etter digitalisert håndtegnet strek, lakket overflate. Platene har en bredde på opp til 1,5 meter og en høyde på opp til 4,8 meter. Ifølge leverandøren er det ikke tidligere levert fasadeplater på denne størrelsen i Nord-Europa.

Utgangspunktet for kunstprosjektet til fasaden, har vært å se på husets plassering, hvordan publikum og brukerne møter huset, husets innhold, himmelretninger og ut fra dette definere noen viktige lokaliteter jeg kaller husets episentra. De fire episentraene er lokalisert til østfasaden; det første man ser når man ankommer huset med bil, og bakveggen til scenen i storsalen, hovedinngangen; som ligger mot nord, kirkeklokken; som ligger mot vest og alterveggen i kapellet; som ligger mot syd.

Hvert episenter uttrykker en tenkt energi fra husets aktiviteter; lyd, sang, musikk, preken, sorg og glede, klang, skiftende lys og forventninger. Dette uttrykkes visuelt gjennom bølger som beveger seg stående ut fra hvert episenter. Hvert episenter har sin egen identitet, hver fasade oppleves derfor forskjellig fra de andre, selv om hele fasadebåndet får et helhetlig uttrykk. Det bølgende fasadebåndet utføres i lakket aluminium, tett der fasaden skal fungere som klimavegg, og perforet der det trengs lys inn. Skiftende dagslys og årstidsvariasjoner gjør at fasaden oppleves forskjellig under de ulike lysforholdene.

Hildring – Alterveggobjekt i kapellet

Alterveggen er ca 8 x 8 meter i forholdsvis røff betong.

Alterveggobjektet består av et felt i vokset naturhvit gipspuss som bakgrunn for en subtil skulpturell installasjon; en bølgende form, bestående av 21 vertikale halvtransparente flater; 7 flater tettest i midten og 7 mer åpne ut mot hver av sidene. Størrelse installasjon: 420 x 420 x 70 cm.

En menneskefigur med utstrakte armer oppfattes subtilt tilstede i de vertikale flatene, formet gjennom hull i platene. Sammen danner hullene, – fraværet av materie, en tre-dimensjonal figur som ønsker deg velkommen med armene strukket ut til hver side.

Sett rett forfra kan man lese kroppen med de utstrakte armene som en korsform, og beveger man seg ut til sidene trer den tredimensjonale kroppen fram. Kroppens avtegninger i snittet uttrykkes gjennom mange hull som lyses opp fordi hver plates polerte kanter slipper lyset uhindret inn i platens materiale.

Venterbilder – Videoprojeksjoner på storlerret i storsalen fungerer som sceneteppe før ulike arrangementer, konserter og seremonier.

Arrangører kan velge mellom 8 videoer som tilvalg før ulike arrangementer i salen, og det er opp til den enkelte arrangør å velge hvilken video de ønsker eller synes passer til det spesifikke arrangementet.

Tittelen Ventebilder hentyder til bruken; videoer man kan hvile øynene på mens man venter på at arrangementet skal starte. Videoene tematiserer ulike ting, og har individuelle titler. Alle er stille videoer, med lengder mellom 5-9 minutter, som går i loop til de blir slått av.

Enkelte videoer kan sees her:

Crossing

Double Visions

Passing Fairy Tales

 

Katalog kan lastes ned her>>  http://viel.no/wp-content/uploads/2017/03/Katalog-Smiakunst.pdf

Lenke til HBA Arkitekter, prosjektinfo >> https://www.hba.no/prosjekter/smia-flerbrukshus

År

2016

Kort

Integrerte kunstprosjekter; fasade, altervegg og videoprojeksjoner

Størrelser og materialer

Fasaden: alle 4 sider, høyde 4 meter. Lakket aluminium.
Kapellet: 420 x 420 x 70 cm. Gipspuss, støpt akryl, aluminium.
Storsalen: Video 16:9, ulike lengder

Annet

Direkteoppdrag etter prekvalifisering.
Oppdragsgiver: Frogn kommune
Kunstkonsulent: Gro Honoré Skåltveit
Arkitekter: HBA Arkitekter
Fasadekonsulent: Metallplan AS / Franco Bløchlinger

Category

Institusjoner, Skulptur, Video