Ping Pong
144
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-144,elision-core-1.0.11,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Ping Pong

About This Project

Kort analyse – bevegelser og begrensninger
Kunsten på Grålum skole ønskes å kunne oppfylle flere kriterier, brukerne skal gis en kunstopplevelse i skolehverdagen;
– Kunsten skal markere ankomstområdet og fellesrom inne og ute
– Kunsten skal gi stedet en attraksjon og identitet
– Kunsten skal tilføre stedet kunstnerisk kvalitet
– Kunsten skal være tankevekkende
– Kunsten skal kommunisere med ungdom
Det ble i konkurransematerialet skissert tre områder for ønsket kunstnerisk utsmykking; inngangspartiene på nord- og
sydsiden av bygget, samt fellesarealet med vestibyle/kantine og amfi med scene og galleri, som binder inngangspartiene sammen.

Vi stod fritt til å velge egnede steder for kunsten, innenfor begrensningen av disse tre områdene.
Skolen var ferdig bygget, det betød at kunsten måtte ettermonteres, og det var allerede mange
designede elementer og objekter vi ikke kunne påvirke, og som kunsten skulle plasseres mellom og
i sammenheng med.

Hvordan visualisere bevegelser?
Via tegninger kan man visualisere det vi ikke ser, visualisere tanker, flere bevegelser på
samme tid, drømmer og det absurde som ikke går an…

Ping pong er en tenkt bevegelse, en tenkt energi, – et tenkt, men gjenkjennelig spill som
bruker skolen som arena. Utenfor vår vanlige målestokk og tidsoppfattelse.
De markerte områdene på planen til høyre er steder som kommer i berøring med den
energien som oppstår når ping-pongballen suser gjennom skolen.
På stedene som berøres; der ballens energi treffer eller suser gjennom, oppstår et
avtrykk. Et stillsbilde fra en hendelse, visualisert gjennom tegninger som blir 3-dimensjonale
og materialiserte.

Prosess og skisser – flere trinn
Jeg har tegnet meg gjennom idéutviklingen, og brukt skolens volum som skisseark.
Stikkord for første idéutvikling:
– skolen er så åpen at det kan spilles ping-pong på tvers gjennom den
– spillebanen, bordet, er vertikale vegger
– handlingen / hendelsen er en tegneseriestripe
– uttrykket er tegnet, og likevel 3-dimensjonalt
– litt hemmelighetsfullt, ikke påtrengende tydelig

Ping Pong er en metafor.

 

Ping Pong – ekstrakt fra prosjektbeskrivelsen >>
Ping Pong – presseklipp >>

Årstall

2009

Kort

Grålum ungdomsskole, Sarpsborg

Størrelse og materialer

Lentikulære folier i vinduer, freste og malte tegninger i veggplater av finér, utendørsobjekt i aluminium.

Øvrig informasjon

Oppdragsgiver Sarpsborg kommune, støttet av KORO.
Kunstnerisk konsulent Laila Kongevold.
Lukket konkurranse, vunnet.

Category

Skoler, Skulptur