Opus Groma
554
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-554,elision-core-1.0.11,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Opus Groma

About This Project

Å entre Thingbæk kalkminer, som allerede på 1930-tallet ble benyttet som kulisser for en rekke av billedhuggeren Anders Bunnegaards (1864-1937) egne skulpturmodeller, senere supplert med gipsmodeller fra billedhuggeren C. J. Bonnesen (1868-1933), ga meg assosiasjoner til Jules Vernes klassiske roman “Reisen til Jordens Indre”; –  å tre inn i en verden fra en annen tid.
Den absurde opplevelsen av heroiske og historiske skulpturer og avbildninger plassert i de fascinerende kalkhulene, med kropper og ansikter i relieff direkte hugget i kalkveggene, dramatisk lyssatt, og slik med dagens blikk, kunne oppholde seg i en historisk tid med andre idealer.

Med denne erfaringen, ble det raskt klart for meg at det nærliggende krateret, en 100 år gammel feilsprengning, kunne bli et interessant kunstprosjekt og pendant til kalkminene slik de fremstår idag.

Groma er et gammelt latinsk instrument for å tegne rette vinkler brukt i kartlegging av omgivelser, og videre utviklet i bl.a solur.
Krateret ligger i en helning mot sydøst.
Kunstprosjektet Opus Groma inviterer deg ned i krateret, og mens du vandrer nedover forsvinner utsikten og alle omgivelsenes lyder. Blikket søker nedover til en konveks kjerne som tar imot og speiler himmelen.
I Opus Groma forholder utformingen av kraterets senter seg til kardinalretningene og horisontalen. Slik får du en mulighet til å oppdage subtile forandringer i himmelretningenes lys.
Alene her nede, kan sola føles intens og stillheten påtrengende, men det kan også være et sted for nye blikk, der du kan åpne opp for andre tanker.
– Hvis du tar deg tid til en reise inn i ditt eget sinn.

Ønsker du ikke å entre krateret, kan du sitte ved kraterets toppkant og nyte både utsikten og prosjektet, eller nyte picnic-kurven på skulpturens startpunkt.

Krateret renses for kratt, men noen store trær får stå. Kunstprosjektet bygges av plasstøpt hvit betong, og den konvekse kjernen av høypolert mørk gråsvart stein.

 

Prosjektbeskrivelse: Opus Groma_screen

Land Art Rebild, kommende verk >>http://landartrebild.dk/kommende_vaerker.html

Årstall

2014 - 2019

Kort

Invitert deltagelse i Land Art Rebild, Danmark, etter prekvalifisering

Størrelse og materialer

Størrelse krater: ca ø 22 meter, dybder mellom 4-8 meter.
Betong, polert svart senterstein.

Øvrig informasjon

Pandemien satte en stopper for prosjektet, og det spørs om det er mulig å få det opp å stå igjen nå pga manglende finansiering.
Interessert i å støtte?
Ta kontakt!

Category

Parker/Plasser, Skulptur, Urealisert, Utstillinger