In Aeternum – Lysdans
186
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-186,elision-core-1.0.11,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

In Aeternum – Lysdans

About This Project

Prosjektet består av to deler, – første del er en slags teaser; lysinstallasjonen «Lysdans» på toppen av brutårnene samt fremføring av lydkomposisjonen i forbindelsen med kommunesammenslåingsevenementet «Brølløpsfesten».
Andre del er en større lys- og lydinstallasjon, – «In Aeternum», var forventet ferdigstilt høsten 2013, men manglet finansiering for å bli realisert. Link til prosjektbeskrivelsen finnes lenger ned.

«Lysdans» – en pas de deux mellom Mosvik og Inderøy kommuner i tre akter.

Brutårnene på Skarnsundbrua er begge voktere av hver sin side. De står overfor hverandre som i en slags en garde-stilling, avventende før neste trekk. Ved å tillegge dem personlighet, er tanken at de også kan koreograferes; de kommuniserer med bevegelser. Lysstrålen oppover blir en forlengelse av tårnet, og utgjør den bevegelige delen; kroppen. Når lysstrålene danser, – alene eller sammen, danser tårnene. Først hver for seg, deretter mer og mer sammen.
Først henvender de seg kun til sine egne kommuner, så begynner de å fortelle hverandre historier om sine kommuner, de blir nysgjerrige på hverandres rom. Til slutt møtes de og velger å følge hverandre; – In Aeternum, for alltid.

Lysene er programmert etter dansebevegelser. Programmering: Jon Villy Meidell, fotos: Daniel Hamstad, Skytrackere: eprod v/ Rainer Mehus.

Lydkomposisjonen av Øyvind Brandtsegg
Lydprosjektet søker å fokusere og raffinere de spesielle arkitektoniske og akustiske egenskaper brua har, og samtidig benytte disse til å tydeliggjøre ulike symbolske perspektiver i brua og utsmykningen.
Vaierkonstruksjonen i brua gir assosiasjoner til et strengeinstrument, som en stor harpe. I det videre omtaler vi derfor vaierne som strenger. Disse strengene har en svært lav egenfrekvens, og ettersom strengene er såpass lange (100 – 300 meter) kan man observere energien som beveger strengen som i sakte film. Man kan se og føle at strengene vibrerer, men ikke høre det. Spesielle mikrofoner basert på akselerometer benyttes i lydinstallasjonen for å fange opp disse svingningene og oversette de til hørbar lyd. Instrumentassosiasjonen gir forbindelsene brua representerer en poetisk karakter, og danner igjen en forbindelse mellom funksjonelle og poetiske element.

 

Lysdans – Inderøy kommune >>

Prosjektbeskrivelse In Aeternum >>

In Aeternum - Lysdans

Årstall

2011/2012

Kort

Skarnsundbrua, Inderøya

Størrelse og materialer

Brua er 1 km lang, og det er 500 m mellom tårnene som er ca 150 m høye.
På toppen av hvert brutårn er det plassert kraftige skytrackere, hvis bevegelser er programmert etter mine dansebevegelser.

Øvrig informasjon

Oppdragsgiver: Inderøy kommune
Kunstkonsulent: Inger Marie Lillesand
Invitert kunstprosjekt, lys- og lydinstallasjoner, samarbeidsprosjekt med komponist og musiker Øyvind Brandtsegg, som står for lydinstallasjonen.

Category

Samferdsel, Utstillinger