In Aeternum – Ringen
1268
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1268,elision-core-1.0.11,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

In Aeternum – Ringen

About This Project

1. januar 2012 ble Mosvik og Inderøy kommuner slått sammen til én kommune.
Den nye kommunen, som vil fortsette å hete Inderøy kommune, vektlegger kultur og ekstern kulturbygging som et fundament for videre planer.

Prosjektet «In Aeternum» består av to deler, – første del er en slags teaser; lysinstallasjonen «Lysdans» på toppen av brutårnene samt fremføring av lydkomposisjonen i forbindelsen med kommunesammenslåingsevenementet «Brølløpsfesten».
Andre del, en større lys- og lydinstallasjon, «In Aeternum», ble godkjent av alle nødvendige instanser og var et ønsket et ønsket prosjekt som var forventet ferdigstilt høsten 2013, men manglet finansiering for å bli realisert. Link til prosjektbeskrivelsen finnes lenger ned.

Skarnsundbrua kan leses som et symbol på kommunikasjon, både mellom landskapet (kommunene) brua forbinder, og gjennom samspillet mellom enkeltkomponentene i brua (brutårn og wirekonstruksjon). Ved å assosiere brutårnene med to parter i en tenkt dialog, kan strengene representere det flerdimensjonale i dialogen mellom partene. Og ved å tenke i bredest mulig betydning; dialog mellom mennesker, mellom to kommuner, mellom beboere og byråkrati i kommunen, mellom ulike institusjoner og instanser i samfunnet. Det flerdimensjonale kan også leses som en flertydighet, med potensial både for rikdom og misforståelser i dialogen.

Lysprosjektet «In Aeternum – Ringen» tar tak i symbolikken med sammenslåingen; fellesønsket om en samlende enhet, visualisert som en ring.
Man slår en ring rundt noe man ønsker å beskytte, – en ring rundt midten av brua beskytter den sårbare grensen mellom de to kommunene, slik at de holder seg sammen som én og ikke faller fra hverandre. Den hegner om dialogen der den kanskje er mest sårbar. Den lager et rom rundt punktet ute på brua der man kan føle seg som et ubeskyttet bittelite menneske.

En lysinstallasjon som et tydelig symbol for sammenslåingen av kommunene, – en type giftering.
Å passere gjennom sirkelen midt ute på brua oppleves som å passere gennom en svevende portal, der veibanen leder en trygt over til den andre siden
En sirkel er et symbol på enhet og uendelighet, et universelt symbol brukt i alle trosretninger.
Et symbol brukt til å befeste avtaler og handlinger.

In Aeternum – for alltid.
Lydkomposisjonen av Øyvind Brandtsegg
Lydprosjektet søker å fokusere og raffinere de spesielle arkitektoniske og akustiske egenskaper brua har, og samtidig benytte disse til å tydeliggjøre ulike symbolske perspektiver i brua og utsmykningen.
Vaierkonstruksjonen i brua gir assosiasjoner til et strengeinstrument, som en stor harpe. I det videre omtaler vi derfor vaierne som strenger. Disse strengene har en svært lav egenfrekvens, og ettersom strengene er såpass lange (100 – 300 meter) kan man observere energien som beveger strengen som i sakte film. Man kan se og føle at strengene vibrerer, men ikke høre det. Spesielle mikrofoner basert på akselerometer benyttes i lydinstallasjonen for å fange opp disse svingningene og oversette de til hørbar lyd. Instrumentassosiasjonen gir forbindelsene brua representerer en poetisk karakter, og danner igjen en forbindelse mellom funksjonelle og poetiske element.

 

Lysdans – Inderøy kommune >>

Prosjektbeskrivelse hele In Aeternum >>

Prosjektbeskrivelse In Aeternum – Lysdans og Ringen>>In Aeternum_project

Årstall

2011/2012

Kort

Skarnsundbrua, Inderøya

Størrelse og materialer

Lysinstallasjon / lysskulptur ø 30 meter, bredde ca 12 meter Aluminium, LED-lys

Øvrig informasjon

Oppdragsgiver: Inderøy kommune
Kunstkonsulent: Inger Marie Lillesand
Invitert kunstprosjekt, lys- og lydinstallasjoner, samarbeidsprosjekt med komponist og musiker Øyvind Brandtsegg, som står for lydinstallasjonen. Prosjektet ble ikke realisert.

Category

Samferdsel, Skulptur, Urealisert